Vrouwke blogt

over de krenten, niet over de pap

Disclaimer

Vrouwke blogt probeert, voor zover mogelijk, te achterhalen of de gebruikte afbeeldingen rechtenvrij zijn. Indien u meent dat een afbeelding is gebruik waarvan de rechten bij u liggen, wilt u dat dan per omgaande melden, zodat deze verwijderd kan worden.

Vrouwke blogt behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden reacties te weigeren en/of na plaatsing weer te verwijderen.

Vrouwke blogt is een weblog en verwijst, als weblog, naar informatie gepubliceerd op internet. De informatie waar Vrouwke blogt naar verwijst is door derden, op welke Vrouwke blogt geen invloed kan uitoefenen, aan het publiek via internet openbaar gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat Vrouwke blogt niet kan instaan voor de kwaliteit, juistheid en legitimiteit van de infomatie waar naar verwezen wordt. Evenmin kan Vrouwke blogt garanderen dat links waar naar verwezen wordt juist zijn en/of beschikbaar blijven.

Tenzij expliciet anders vermeld, is alle gepubliceerde inhoud eigendom van Vrouwke blogt. Citaten van en verwijzingen naar teksten op Vrouwke blogt zijn pas toegestaan na toestemming en op voorwaarde van plaatsing van een hyperlink naar de oorspronkelijke publicatie op Vrouwke blogt.

Vrouwke blogt behoudt nadrukkelijk alle aan Vrouwke blogt op basis van de Databankenwet toekomende rechten. Vrouwke blogt verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers, behalve waar toestemming van de gebruiker impliciet (zoals bij verzenden van reacties of door middel van e-mail) of expliciet gegeven is.

Vrouwke blogt verstrekt geen enkele garantie op welk aspect van de site dan ook. De gebruiker dient altijd gebruik te maken van zijn/haar gezond verstand en beschermmiddelen voor zijn/haar computer. Vrouwke blogt is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik van de site Vrouwke blogt.

Vrouwke blogt plaatst cookies. Heb je daar bezwaar tegen, bezoek deze site dan niet meer en verwijder indien gewenst de geplaatste cookies in je browser.

Advertenties