Slechts een enkeling weet dat ik regelmatig koffiedik, tarotkaarten, sterren én engelen raadpleeg om mezelf en anderen richting te geven. Mijn speciale gave is dat ik als medium door verschillende entiteiten gebruikt word om terug te kijken. In tegenstelling tot andere zieners, die slechts de toekomst kunnen voorspellen, kan ik dus in het verleden kijken. Graag deel ik met u wat ik vandaag, op de valreep van het nieuwe jaar, van de entiteiten doorkreeg over 2011. Ervaring leert dat 99% van mijn terugblikken accuraat zijn en dus nagenoeg zeker hebben plaatsgevonden.

Eerste kwartaal 2011
De sterrenbeelden Waterman en Vissen zijn dominant in het eerste kwartaal. Ik zie ook veel halo’s, als in straling. Het feit dat de zon op de 12de extreem helder zichtbaar opkwam is voor mij een sterke aanwijzing voor het feit dat er op 12 maart een overstroming en een kernramp plaatsvonden in het land van de rijzende zon.

Tweede kwartaal 2011
In de categorie ‘royalty’ zie ik ongeluk. Een van mijn entiteiten staat in contact met Prinses Gracia van Monaco. Zij huilt al maanden aan een stuk, zonder rust te vinden. De reden is natuurlijk het liefdeloze huwelijk van Albert met Charlene, waarvan de aankondiging dan ook in april plaats vond.
Terwijl ik de kaarten leg, hoor ik de negende symfonie van Beethoven. Ik leg 3 jokers. De duiding is mij meteen helder: ik zie dat op 12 mei Nederland is uitgeschakeld in de halve finale van het Eurovisie songfestival.

Derde kwartaal 2011
De kaarten wijzen me op een getalenteerde zangeres. Ik trek echter ook de ‘duivelskaart’: de demonen hadden duidelijk bezit genomen van haar. De 5 dobbelstenen leveren de som 30 (dat is 23 +7= 23 juli).Terugkijkend is er voor mij geen twijfel mogelijk: Amy Winehouse is op 23 juli overleden. Een gitzwarte dag die 23ste juli, zo zie ik ook in de koffiedrab: contouren van Scandinavië. Daarna trek ik de beruchte kaart met ‘de dood’. Die combinatie laat me schrikken: ik voel dat er op 23 juli een groot drama in Noorwegen heeft plaatsgevonden.

Vierde kwartaal 2011
Lastig terugkijken, want dit kwartaal is nog steeds gaande. De entiteiten zeggen me dat het heden intervenieert met het verleden. Dat maakt terugblikken op dit kwartaal extra lastig. De foutmarge van 1% zit dan ook in dit tijdvak. Ik zal stap voor stap beschrijven wat er gebeurde, vandaag op 16 december, exact om 12.00 uur, in de seancekamer van mijn huis.

Allereerst gebruik ik de techniek van het bewegende glas. De entiteit beweegt het glas naar de letters d.e.e.t.m.a.n.d.o.n.n.e.r.
Terwijl ik daarover nadenk krijg ik een visioen van Jezus Christus zelf, die z’n hoofd schudt. Tegelijkertijd begint het Mariabeeld op de schoorsteenmantel te huilen. Wow, dit is intens. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan ik nu zeggen dat Jezus at that very moment, 16/12/11 12:00 uur, zijn lidmaatschap van de RK kerk opzegt. Tegelijkertijd krijg ik door dat Donner zichzelf, ook op dat ogenblik, tot onderkoning van Nederland kroont. De relatie tussen die twee gebeurtenissen kan ik nu nog niet duiden. Maar dat er een relatie is, staat buiten kijf.

Tot zover deze terugblik op 2011. Ook volgend jaar rond deze tijd, zal ik hetgeen ik door krijg van boven, weer met u delen. Ik zie het als een voorrecht om helder in het verleden te zien en daarmee duiding te geven voor mensen die zelf niet meer weten hoe de wereld in elkaar zat. Doe er uw voordeel mee!

Advertenties