Ik zeg: Bløf, Kane, James Blunt en dan zeg jij: ‘Jeuj’ of ‘Burp’ op alledrie. Wat is het dat zoveel mensen precies dezelfde bands geweldig, dan wel vreselijk vinden? Wat is de gelijkenis tussen mensen met dezelfde voorkeuren? Puur uit eigen interesse heb ik een klein, indicatief onderzoekje gehouden. Voor eventuele andere geïnteresseerden publiceer ik hier graag de uitkomsten:

Urbaan/Suburbaan
Des te kleiner het dorp waarin de respondent is opgegroeid, des te meer hij BløfKaneBlunt waardeert. De jeugd doorbrengen in een zuipkeet heeft gevolgen voor meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling, naar nu blijkt. De combinatie van excessief alcoholgebruik en te veel beats per minuut, heeft een blijvende invloed op de latere muziekvoorkeur.

Opleidingsniveau
BløfKaneBlunt fans zijn voor het merendeel HBO-ers: Communicatie of Verpleging. Niet verwonderlijk gezien het feit dat bij een grote Communicatie opleiding als die van In Holland, Kane songs als voorbeeld van persuasieve achtergrondmuziek bij commercials werden gedoceerd. Of neem de HBO-V richting, daar is de video van James Blunt’s You’re beautiful, nog steeds standaard lesmateriaal bij het vak ‘psychiatrische aandoeningen’. Het zòu een verklaring kunnen zijn, volgens enkele respondenten.

Onder de BløfKaneBlunt haters zien we relatief veel schooluitval op jonge leeftijd. Daardoor kregen deze mensen niet de kans in aanraking te komen met leraren Nederlands die Bløfteksten als poëzie probeerden te analyseren, daartoe aangespoord door onder andere Frits Spits.

Politieke voorkeur
Opvallend was dat de BløfKaneBlunt mijders geen duidelijke politieke voorkeur hebben. De BløfKaneBlunt lovers zijn daarentegen zonder uitzondering (latente) D66-ers.

Religie
Terwijl BløfKaneBlunt adepten de reeds bij leven heilig verklaarde Céline aanbidden, is het voor de haters duidelijk dat Zappa ons vanuit het hiernamaals leidt. Of Marley natuurlijk. Of Zappa en Marley samen.

Reden voor liefde of haat
Opvallend is verder dat beide categorieën exact dezelfde reden aandragen voor hun liefde, dan wel haat voor BløfKaneBlunt: ‘Authenticiteit’. Wat de één als doorleefde emotie en diepgang ervaart, is voor de ander het summum van bombastische rijmelarij (in het geval van Kane gepaard gaand met lyrisch gekreun).

Opmerkelijk
Gevraagd naar wie de reeks BløfKaneBlunt zou kunnen completeren noemden alle respondenten dezelfde artiesten:
Coldplay, Mariah Carey, Alain Clark, Di-rect, Guus Meeuwis en Anouk. Ook Anouk? Ja ook Anouk.

Advertenties