En alsof het allemaal nog niet genoeg is, lees ik nu over een fraai staaltje CV vervalsing door de volgende PVV-er. Het lijkt erop dat het aantal politici dat met droge ogen iets over de gezagscrisis in dit land kan zeggen, dramatisch snel terugloopt. Wilders is na de gebeurtenissen van de afgelopen weken al uitgesproken natuurlijk. Hij, noch de andere PVV kamerleden, kunnen ooit op geloofwaardige wijze het woord voeren over zaken die te maken hebben met gezag, moraal en gerechtigheid. Maar geldt dat zelfde niet ook voor VVD en CDA? Blok stuntelend, de dubbele moraal predikend vanaf de kansel van de Tweede Kamer, bijgestaan door zijn zo mogelijk nog harder zwetende CDA collega Van Haersma Buma. De farce van het duale systeem en de hang naar de macht, levert niet veel meer op dan amusante televisiebeelden. En het volk? Dat zoekt het zelf maar uit. Zo’n gezagscrisis biedt natuurlijk ook kansen… een kandidaatstelling voor de volgende protestpartij bijvoorbeeld.

Advertenties