Dat je als liberaal op de VVD gestemd hebt en nu getrakteerd wordt op een medisch-ethisch moratorium, lijkt mij onverteerbaar. Liberalen stellen jùist in ethische kwesties de keuzevrijheid van de individuele mens voorop.

Naar het schijnt heeft de VVD ‘liberaal’ nu dus definitief ingeruild voor ‘conservatief’. In het spel van wheeling and dealing, ook wel ‘formatie’ genoemd, gaat de partij in zee met PVV en SGP en wordt zo gegijzeld door twee van de meest conservatieve krachten binnen het politieke bestel.

Als deze formatie tot een kabinet van VVD/CDA, met gedoogsteun van PVV en SGP komt, loopt Rutte dan ook een reële kans het Stockholmsyndroom op te lopen. Ongetwijfeld zal hij zijn gijzelnemers een tijdje verdedigen. Maar zijn liberale achterban maakt dat moment niet meer mee. Die heeft de VVD dan inmiddels al lang ingeruild voor D66.

Advertenties