Het weesgegroetje, op de kleuterschool door zuster Clementia er stevig ingeramd, komt zo nu en dan nog bij mij boven. Als kind prevelde ik in tijden van nood de bezweringsregels in de hoop dreigend onheil af te wenden. Wat zou ik graag willen dat het nog steeds zou werken. Zeker in deze getroebleerde tijden, waarin houvast een schaars goed is en toch vooral in jezelf te vinden. Want welk instituut, welke leider geeft nog richting?

De katholieke kerk? Naar ik vrees heeft zelfs Maria die inmiddels verlaten. Geplaagd door schandalen en verguisd om haar introverte en conservatieve koers, wankelt de kerk. Bij dit instituut vinden slechts weinigen nog steun. Op zoek naar zekerheid, kijkend in de richting van Den Haag is het verval van twee andere instituten zichtbaar: het Koninklijk Huis en het Parlement. Moreel leiderschap bestaat bij de gratie van integriteit. Na de talloze affaires en media-debacles die de Oranjes over zichzelf hebben afgeroepen, is een leidende positie ongeloofwaardig geworden.

En dan het Parlement. In de Tweede Kamer is inhoud ondergeschikt aan verbale treiterij en het partijenstelsel heeft geen fundament meer. Slechts zeer weinigen zijn lid van een politieke partij en partijtrouw is al helemaal verdwenen. Zwevend van de ene naar de andere partij, hoopt de burger maar dat, als hij al naar de stembus gaat, zijn stem meegeteld wordt. Want zelfs daar kun je niet meer van op aan, gezien het stemfiasco in Rotterdam.

Wat moet je dan als welwillend burger van een land dat duidelijk in een crisis verkeert? Een land waar ooit gezaghebbende instanties en personen dit gezag totaal verloren hebben. Dan slaak je een zucht van verlichting als een staatsman-achtige politicus ten tonele verschijnt, speaking words of wisdom.

Halleluja, Job Cohen stelt zich kandidaat! Nu zal alles goed komen… Toch? Ik help iedereen hopen. Maar in een samenleving waar alleen de personen zo nu en dan wisselen en de defecte systemen onveranderd blijven, vrees ik het ergste. Laat ons dan ook voor de zekerheid maar samen bidden: “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars”.

Advertenties